Menü

Esztergomi Hittudományi Főiskola Könyvtára

Hozzáadom az Útvonalamhoz
2500 Esztergom, Szent István tér 10.

A könyvtár története elválaszthatatlan a magyar papnevelés közel 500 éves történetétől. Amikor ugyanis a XVI. században az esztergomi érsekségnek Nagyszombatba kellett menekülnie a török elől, Oláh Miklós érsek 1566-ban már ott alapította meg az első magyar papképző intézményt és a könyvtár alapítására is ezt az évszámot tekintjük érvényesnek. Az Esztergomi Hittudományi Főiskola Könyvtára, az eredeti intézmény jogutódja, 2006-ban a Szent Adalbert Központ épületében talált ismét otthonára.

Az elmúlt évszázadok alatt a magyar katolikus egyház viszontagságos sorsához hasonlóan a könyvtár is megszenvedte a folyamatos költözéseket és az egyházüldözés évtizedeit, amely könyvállományának jelentős pusztulását is okozta. 

A papnevelő intézetet is befogadó, Hild József által tervezett ún. Nagyszemináriumba, az épület 1865-ös átadását követően kerültek a könyvek, az évszázad végére pedig a könyvtár már 10 ezer kötettel rendelkezett. A könyvtár ma is letétként kezeli az Érseki Papnevelő Intézet gyűjteményét, így biztosítva a folytonosságot, az alapítói szándék továbbvitelét és a jelenlegi papképzés tudományos hátterét.

A II. világháború után a vízivárosi zárdában találjuk az állományt, miután a Nagyszeminárium orosz katonai kórház lett, mostani olvasóterme – az egykori kápolna – pedig tornaterem és kosárlabdapálya. Amikor a szeminárium a Kis-Duna parti épületbe költözött, a könyvtárat is ott helyezték el. Végül 2006 nyarán az intézmény a teljes könyvállományát 3000 dobozba csomagolva, ismét elfoglalhatta méltó helyét a már korszerűen felújított Nagyszemináriumban vagyis a Szent Adalbert Központban.

A könyvtár gyűjteménye mintegy hatezer régi, 1800 előtt nyomtatott művet számlál – köztük ősnyomtatványokat, töredékeket és antikvákat –, de kéziratos műveket és okleveleket is őriznek polcain. A legértékesebb darabok között tartják számon a Káldi György által magyar nyelvre lefordított biblia kötéstáblából kibontott kéziratos lapjait is. Az állomány nagyobb részét pedig olyan könyvek és folyóiratok jelentik, amelyek az egyéb tudományterületek mellett modern teológiai irodalommal foglalkoznak magyar, latin, német, angol, francia és olasz nyelven. Az összesen 60 ezer kötetes könyvtár online katalógusa ezen a honlapon, a többi esztergomi egyházi gyűjteménnyel közös keresőfelületen érhető el.

A könyvtárba díjmentesen lehet beiratkozni, és bár kölcsönzésre csak az Esztergomi Hittudományi Főiskola tanárai és nappali tagozatos hallgatói jogosultak, a helyben olvasás minden látogatónak engedélyezett. Alkalmanként a régi könyvekből időszakos kiállítást is szerveznek, érdemes ezen programok alkalmával felkeresni a szépen berendezett, több ezer kötetet őrző, galériázott olvasótermet.

Látogatói információk, nyitvatartás, jegyárak
Nyitvatartás
Hétfő 09.00-13.00
Kedd 09.00-13.00
Szerda 09.00-16.30
Csütörtök 09.00-13.00
Péntek 09.00-13.00

2500 Esztergom, Szent István tér 10.

Állami és egyházi ünnepeken, valamint  július-augusztusban zárva van az intézmény.

E-mail: konyvtar@eszhf.hu


Ezek a látnivalók is érdekelhetik

Keresés